Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

 

páter Ján Macej OFMCap
z Rádu menších bratov kapucínov je pripravený viesť dialóg o povolaní pre spoločnú radosť z jeho objavovania...
Polož mu otázku...

 

sestra Laura Vlčáková SSpS
misionárka z Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Pracovala v misii na Filipínach a momentálne je v Ríme zodpovedná za mladé misionárky-novicky z celej Európy.
Polož jej otázku...

 

páter Maroš Dupnák CSsR
je kňaz z rehole redemptoristov grécko-katolíckeho obradu a momentálne pôsobí v Michalovciach.
Polož mu otázku...

 

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:44
Tento týždeň:206

Práve je tu on-line 28 návštevníkov a nik z nášho tímu.Ako vyzerá a aká je dlhá cesta od rozhodnutia po zloženie sľubov?

Púčik slnečniceKandidatúra je buď prípravná fáza pred vstupom (vážny záujem o vstup až po úmysel) alebo je súčasťou už vstupnej formácie - teda kandidátky žijú už v kláštore. Trvá rozlične dlho - kandidatúra je na rozdiel od ďalších fáz z hľadiska cirkevného práva neohraničená.

Postulát trvá pol roka až rok, dá sa predĺžiť max. o jeden rok.

Noviciát býva zväčša dvojročný a skladá sa z dvoch častí: Kánonický noviciát  (prvý rok) je viac uzavretý, hlavne sú obmedzené kontakty navonok. Ide o intenzívny čas konfrontácie so zvolenou cestou a vžitia sa do nej. Ďalší rok noviciátu býva spojený i s aktivitami (v činných rádoch) a je otvorenejší. Noviciát sa dá predĺžiť o rok až dva.

Dočasné sľuby skladá sestra na rok alebo až na tri. Dajú sa predĺžiť tiež o rok až tri roky. Existujú i spoločenstvá, v ktorých sestry skladajú vždy znova len dočasné sľuby.

Večné sľuby sestra skladá vo väčšine spoločenstiev najskôr po 6-ročnej formácii, ale v niektorých spoločenstvách sa doba formácie vyšplhá aj až na 12 rokov, podľa dĺžky jednotlivých fáz, prípadne ak sestra vo formácii absolvuje napr. nejaké štúdium.

Sr. Veronika Karaffová OSC

 

MÁM INÚ OTÁZKU