Nová otázka pre poradcov

YouTube kanál pastorácie povolaní

28. október 2013

Spúšťame pastoráciu povolaní na YouTube!

 

26.10.2013 - Prvé video nášho kanálu pastorácie povolaní. Len tak na skúšku... Misionár Spoločnosti Božieho Slova sa modlí s deťmi svojej misijnej farnosti Zdravas' Mária po slovensky a v miestnom jazyku ndebele - za všetkých, ktorých Boh povoláva do misií ;-)