Ak hľadáš svoje povolanie...

...tak vedz, že...

 

 

           Boh je ten, čo ťa volá.

 

   V jeho plánoch si nenahraditeľný.

 

                         On čaká tvoju slobodnú odpoveď.

 

Božie volanie je nenásilné.

 

                                           A Všemohúci ostáva s tými, ktorých povolal...

 

               Porozmýšľaj...