Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:15
Tento týždeň:329

Práve je tu on-line 15 návštevníkov a nik z nášho tímu.Slávnostná modlitba zasvätených v roku zasväteného života

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme – úbohých, slabých a hriešnych. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.

Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daj, aby sme v pravej slobode ducha, pokore a družnosti kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú si nám slovom i príkladom zanechal vo Svätom písme ako knihe života. Nech tvoja veľknazská modlitba spôsobí v nás milosť vnútornej modlitby a misijnej služby, premieňajúcej svet. Udeľ nám schopnosť byť pre dnešných ľudí znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, daj nám v každom čase vnímať krásu rehoľného povolania. Rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti a vkladali ju aj do duší iných. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Zahaľ svojím ochranným plášťom naše rany a obnov nás ako za predošlých dní. Nauč nás žiť na väčšiu česť a slávu Božiu, na chválu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom

Amen.

 

PRIDAŤ MODLITBU