Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 Pýtaš sa ma, Pane

Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť.
Často som o tom premýšľal.
Neviem.
Prichádza mi na myseľ to i ono.
Ale, Pane, chcem byť s tebou.
Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť?
Povedz mi, čím chceš,
aby som sa stal...