Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 Daj mi túžbu a silu

Všemohúci, večný Bože,
ty si mňa a mojich bratov a sestry
stvoril pre seba, aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.
Všetky veci na zemi
si dal nám ľuďom,
aby nám pomáhali dosiahnuť cieľ,
pre ktorý sme boli stvorení.

Daj, aby som jasne spoznal a vybral si to,
čo ma privedie k tebe,
a aby som odmietal to,
čo ma od teba vzďaľuje.

Daj mi svojho Svätého Ducha,
aby som túžil iba po tom a vybral si len to,
čo ma priblíži k cieľu,
pre ktorý som bol stvorený.

Amen.

(podľa sv. Ignáca z Loyoly)