Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 Za správnu voľbu

V rozkvete mladosti
prichádzam k tebe Pane.
Chcem rozhodne kráčať chodníkom,
ktorý si mi ty vyznačil,
aby môj život bol naplnený.
Nech ma neunaví horúčosť leta,
ani mráz zimy.
Nech moje kroky nezídu
zo správnej cesty.
Ty si môj spoločník na ceste.
Budeme kráčať spoločne
a spolu sa budeme deliť
o chlieb priateľstva.
Naučíš ma, ako sa deliť
o tento chlieb s mojimi bratmi.
Posilni moju vôľu,
Aby som sa vedel
vzoprieť vetru nezriadenosti
a vždy ťa nasledoval
v pravde a radosti. Amen.