Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 • Zodpovednosť

  Pane, ty si vložil
  do našich rúk budovanie sveta
  a zveľaďovanie tvojej Cirkvi.
  Zveril si nám ohlasovanie
  tvojho Evanjelia
  a čakáš na nás v chudobných,
  trpiacich a opustených,
  a vo všetkých
  našich bratoch a sestrách.
  Pred nami sa otvárajú
  mnohé cesty
  a ozývajú sa mnohé hlasy,
  ktoré by nás mohli pomýliť.
  Medzi tým všetkým
  je tvoje volanie
  tak silné a príjemné
  a neobmedzuje v ničom našu slobodu.
  Nedovoľ, aby osoby,
  idey a okolnosti prekazili
  alebo zneškodnili
  naše pevné rozhodnutia.
  Urob, aby naša zodpovednosť
  stále rástla a chráň našu slobodu,
  aby sa každý jeden z nás
  odovzdal slobodne a s láskou
  službe Bohu a blížnemu až do konca.
  Amen.

Návštevníci našej stránky

Dnes:8
Tento týždeň:8

Práve je tu on-line 26 návštevníkov a nik z nášho tímu.Spoločnosť svätej Uršule

Spoločnosť svätej Uršule založila Angela Merici roku 1535 v Brescii v Taliansku. Žiť ako nevesta Ježiša Krista zasväteným životom vo svete bolo vtedy úplne novou myšlienkou. Angela Merici získala pre svoju Spoločnosť cirkevné schválenie a aj napriek tomu, že okolnosti donútili mnohé spoločenstvá prijať rehoľnú formu života, pôvodná podoba bez spoločného života a vonkajších znakov, ale s plným, i keď špecifickým prežívaním nasledovania Krista podľa evanjeliových rád, ostala neprerušená dodnes. Veľký rozmach nadobudla Spoločnosť v 20. storočí a bola podnetom pre vznik sekulárnych inštitútov. Jednotlivé spoločenstvá sa roku 1958 spojili do federácie a tvoria Sekulárny inštitút svätej Angely Merici, ktorý je inštitútom pápežského práva. Okrem Talianska pôsobí na Slovensku a v mnohých ďalších štátoch.

Charizma: Sekulárna uršulínka prijíma trvalý spôsob života, v ktorom nasleduje Krista zachovávaním evanjeliových rád pôsobením Ducha Svätého a ktorým sa usiluje o dokonalú lásku. Zároveň sa zapája do posväcovania sveta tým, že uprostred neho pracuje - neopúšťa ani svoje zamestnanie ani prostredie svojej rodiny. Inštitút má svoje vlastné duchovné dedičstvo, podľa ktorého má jeho zasvätená členka prežívať spojenie s Bohom v každom prostredí, v ktorom sa nachádza. Dôraz je na prežívaní snúbeneckého vzťahu s Ježišom, na radosti, ktorá z toho vyplýva, a na spoločenstve. Sekulárna uršulínka sa usiluje byť
kvasom a prinášať lásku a pokoj do svojej rodiny, práce, farnosti i apoštolátu. Tento spôsob zasväteného života je vhodný pre samostatné, aktívne typy dievčat a slobodných žien, ktoré túžia po hlbšom vzťahu k Bohu, chcú mu celkom patriť, ale pritom chápu, že Božia vôľa pre ne je vnášať kresťanského ducha do prostredia, v ktorom žijú, a zostať vo svojom zamestnaní a pri svojich príbuzných, ktorí ich potrebujú. Charizmou nášho inštitútu je, že sme Pánove snúbenice a môžeme sa s ním podeliť o všetko. A ďalšia vec je, že máme okrem nebeskej Matky ešte svätú Angelu, našu nebesko-pozemskú matku,
pretože cez svoje spisy je stále medzi nami a práve cez ne sa cítime byť jej dcérami, ktorým sľúbila navždy osobný vzťah. Sme teda rodina, zhromaždená v láske a máme ju vyžarovať intenzívne a ticho do okolia. Stretávame sa raz mesačne, kedy si spoločne i vo dvojiciach upevňujeme túto zásadu. Ak má niekto problém, „rozfungujú” sa mobily a telefóny a hľadá sa riešenie v modlitbe pre toho, kto urgentné potrebuje pomoc. V rámci možností si pomáhame i materiálne. Vyvrcholením roka sú nielen slávnosti svätých našej Spoločnosti, ale aj exercície. Tie sa usilujeme trochu predĺžiť spoločným pobytom, aby sa utužili aj priateľské vzťahy. Koľko nás je, toľko je rôznych zameraní, programov dňa, úloh a poslaní. No zjednocuje nás vedomie, že sme rodina okolo matky - svätej Angely.

Kontakt:
Mária Dravecká,
Palárikova 3,
040 01 Košice,

mobil: 0905/550 169,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.zasvatenyzivot.info,

www.institutosecolareangelamerici.org