Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Sestra Hroznata sa modlí za hľadajúcich aj tých, čo im pomáhajú.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 • Odpusť mi

   

  Drahý Ježišu,
  odpusť mne,
  odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla,
  pretože som bol slepý.
  Prepáč mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci,
  ktoré nič neznamenajú.
  Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku,
  prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo.
  Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
  a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť.
  Amen

Návštevníci našej stránky

Dnes:95
Tento týždeň:559

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu.Koinonia Ján Krstiteľ

Zakladateľom je katolícky kňaz argentínskeho pôvodu: Ricardo Argaňaraz. Vanutie Ducha Svätého po koncile ho „našlo“ v Taliansku, kde ako mladý kňaz študoval na Gregoriánskej univerzite. Vo svojom srdci cítil volanie ísť do samoty a viac načúvať Bohu. Po troch mesiacoch, ktoré strávil v Dolomitoch sa usadil v jednej z opustených osád (Camparmo) v horách neďaleko mesta Vicenza. V krátkom čase sa vytvorila okolo neho komunita mladých
nadšencov, ktorí sa rozhodli žiť naplno pre Božie kráľovstvo a dielo Novej evanjelizácie. Charizma komunity, ktorá spočíva vo vydávaní svedectva o Kristovi spôsobila, že komunita v krátkom čase expanduje do Európy a postupne aj za jej hranice.
Na Slovensko prichádzajú prví členovia z Talianska v máji 1994 na pozvanie spoločenstva Metanoia z Prešova. Postupne pribúdali stretnutia, kurzy na Slovensku, ale aj návštevy Slovákov v Taliansku. Začiatkom augusta 1995 vydáva košický arcibiskup: Mons. Alojz Tkáč povolenie na
pôsobenie koinonie v jeho diecéze a za predstaveného potvrdzuje kňaza: Milana Bednarika. Prvé roky spoločenstva boli poznačené snahou prezentovať koinoniu v cirkvi a spoločnosti, budovať štruktúry a formovať nových členov. Od roku 1997 žije jadro komunity v Zlatej Idke pri Košiciach. Jadro tvoria bratia a sestry, ktorí prijali záväzky žiť v chudobe, poslušnosti a čistote pre Bože kráľovstvo. Okrem týchto má komunita tzv. externých členov, ktorí
šíria charizmu spoločnstva vo svete.

Prioritou a poslaním komunity je evanjelizácia. Každý člen je vedený k osobnej evanjelizácii a k osvojeniu si projektu Dom modlitby. Spoločenstvo hľadá nové formy a spôsoby oslovenia. Organizuje evanjelizačné stretnutia, formuje oslovených vďaka evanjelizačnej škole a biblickej korešpondenčnej
škole. Po nejakom čase sa koinonia na Slovensku rozrástla a v roku 1999 predstavený koinonie požiadal diecézneho biskupa v Banskej Bystrici, Mons. Rudolfa Baláža o pomoc. Ten prijal koinoniu do svojej diecézy a zveril jej farskú budovu v Sklenom pri Kremnici. Tak vzniklo druhé centrum života a apoštolátu koinonie na Slovensku. Medzitým viacerí členovia odišli misijne pôsobiť do rôznych časti sveta, alebo na štúdia do inštitútu v Taliansku. Posledným členením koinonie bol rok 2007, keď sa v Prešove vytvorilo centrum koinonie pre gréckokatolíkov. Od roku 2004 buduje koinonia svoje centrum
vo Vyšnom Klatove, pri Košiciach. Toto centrum je budované aj vďaka finančnej a morálnej podpore mnohých dobrodincov a cirkevných autorít, ba
podpory samotného pápeža Benedikta XVI. Predpokladané ukončenie centra je v roku 2009. Celkový počet všetkých členov koinonie na Slovensku je 750. Pre potreby koinonie v roku 2008 vysvätili Mons. A. Tkáč a Mons. R. Baláž dvoch členov za kňazov. Svätenie ďalších kandidátov sa pripravuje.

Charizma: Svedčiť o osobnom stretnutí s Kristom

Apoštolát: Evanjelizácia, ohlasovanie evanjelia novými spôsobmi a prostriedkami

Miesta pôsobenia: Slovensko: Zlatá Idka, Vyšný Klatov, Sklené, Prešov, Bratislava
vo svete: Európa, Afrika, Severná Amerika, Ázia

Formácia: Kerygmatická a evanjelizačná škola, inštitút

Kontakt:
Koinonia Ján Krstiteľ
044 61 Zlatá Idka 164

www.koinonia.sk

www.mladi.koionia.sk