Pastorácia povolaní na Slovensku

 

 

 

Návody a rady

Cieľom tohto príspevku bolo dať ti kľúč k niečomu, čo v sebe nosíš, ale to zároveň nepoznáš, alebo o tom ešte nevieš a vybaviť ťa tak potrebným výstrojom na ceste tvojho povolania.

pokračovanie...

Detstvo funguje ako taký zásobník pre tvoj ďalší život. Ako dobrý humus, pomocou ktorého mocnie rastlinka tvojho života. Ako dieťa z alkoholickej rodiny máš v tomto zmysle niekoľko deficitov, s ktorými sa ako dospelý človek musíš naučiť žiť.

pokračovanie...

Snívaš po harmonickom spolunažívaní, kde brat bratovi či sestra sestre môže v dôvere porozprávať o tom, čo ju teší či trápi... Ale harmónia vychádza aj z konfrontácie.

pokračovanie...

„Boh píše i na krivých riadkoch rovno“ – hovorí jedno príslovie od Paula Claudela. Inak povedané: Boh dokáže využiť na dobro všetko zlé, čo nás v živote postihne. Tak je to i v našom prípade.

pokračovanie...

Deti z alkoholických rodín sa učia vysokej senzibilite na tie najjemnejšie odtienky vzťahov medzi ľuďmi, vnútorného rozpoloženia ľudí okolo seba, stávajú sa vysoko empatickými. Jediné, čo sa nenaučia je byť vnímavý na seba samého, lebo to na sebe od druhých sotva zažili. Tak prichádzajú o svoje detstvo, musia sa rýchlo stať dospelými.

pokračovanie...

Tento príspevok píšem predovšetkým pre všetkých postihnutých alkoholizmom alebo inou závislosťou v rodine, ale i pre tých, ktorí niekoho takého poznajú...
Píšem to pre tých, ktorí sú z alkoholických rodín a cítia sa byť povolaní do rehoľného či kňazského života, s cieľom posilniť ich, aby počas procesu konfrontácie neutrpelo na následky rodičovského alkoholizmu ich krásne povolanie.
A v neposlednom rade ho píšem s úctou k našim vlastným rodičom, ktorí prepadli závislosti. Väčšinou nik z nás netuší, že to nie je len otcova či mamina záležitosť, ale že táto choroba postihla každého z našej rodiny. Nevedeli sme, že je nákazlivá...

pokračovanie...

Ideál telesného panenstva až do sobáša či do konca života je jednou z perál kresťanskej morálky. Cirkev nám dáva mnoho krásnych príkladov svätých, ktorí bojovali o čistotu. Panenstvo patrí k osobe, ktorá túži nasledovať Krista v rehoľnom živote. Veď sa ním chce pripraviť na mystickú svadbu s ním – ženíchom svojej duše...  Ale čo ak nastane v našom živote situácia, kedy tento ideál „navždy“ stratíme, vlastným či cudzím zavinením?
Porušenie čistoty a strata panenstva môže u mnohých mladých, predovšetkým u dievčat a žien, zapríčiniť azda najväčšiu krízu v živote i vo viere a stať sa nepoddajnou blokádou na ceste povolania. Kvôli závažnosti tohto problému sa chcem celej veci v nasledujúcom príspevku venovať. Skrýva sa v ňom totiž obrovská šanca vnútorného rastu a posvätenia, jedna z najkrajších ciest nasledovania Pána.

pokračovanie...

Tráva v cestePred mojím vstupom do kláštora mi jeden pán profesor kládol na srdce toto ponaučenie: Poznal kňaza, ktorému vo fare pomáhali rehoľné sestry. Každý deň mu upratovali v pracovni a na jeho stole nenechali ani jediný papier či pero, nijaké tlačivo, čo tam z predošlého dňa zanechal. Kňaz musel potom všetko vždy v tomto nemilosrdnom poriadku, ako to nazýval, s námahou hľadať. Dajte si pozor, hovoril mi pán profesor, aby ste nenatrafili na taký kláštor, ktorý z vás urobí nemilosrdne poriadnu sestru.

pokračovanie...

 

Nastal čas na zmenu.

Po mnohých rokoch služby táto stránka pastorácie povolaní zomiera. Mnohým pomohla, mnohých iných sklamala. Hoci nikdy nebola dokončená, posunula slovenskú pastoráciu povolaní na vyšší level. Dnes už je však technicky, obsahovo aj ideovo zastaralá.

Vďaka Bohu a vďaka usilovnosti jeho detí, už vznikli ďalšie stránky, ktoré poskytujú kopec informácií o zasvätenom živote a o jednotlivých reholiach, ako aj zamyslenia a rady pre hľadajúcich. Zmenila sa organizačná štruktúra pastorácie povolaní na Slovensku, teológia povolania aj online kultúra. A tak nastal čas na zmenu.

Modli sa, prosím, za nás, kým pre teba pripravujeme novú stránku.

 

Kamil Kočan SVD,
webmaster
a misionár v Zimbabwe