Totus Tuus

13. jún 2008

Začíname prežívať mesiac máj, v ktorom si zvlášť uctievame Pannu Máriu. Je to mariánsky mesiac. Cirkev nám ukazuje človeka, ktorý sa naplno rozhodol nasledovať nielen Božiu vôľu, ale aj povolanie k Božiemu plánu spásy sveta. Mária je pre nás vzorom správneho postoja voči Bohu a jeho vôli.

Pútnici, ktorí prichádzajú na námestie sv. Petra v Ríme, bez veľkých ťažkostí si môžu všimnúť na jednej strane Vatikánskeho paláca veľký obraz Panny Márie s Dieťaťom.

8.decembra 1981, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ho tam dal umiestniť pápež Ján Pavol II. ako prejav vďačnosti za záchranu života počas atentátu zo dňa 13. mája 1981. Na obraze sa nachádzajú slová v latinčine: „Mater Ecclesiae Totus Tuus“ – „Matka Cirkvi - Celý Tvoj.“ Je to vyznanie dôvery a zároveň prosby o ochranu nad celou Cirkvou.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi nás učí: „Keď Mária pri zvestovaní vyslovuje svoje Fiat (staň sa) a tak súhlasí s tajomstvom vtelenia, už spolupracuje na celom diele, ktoré má uskutočniť jej Syn. Ona je Matkou všade tam, kde on je Spasiteľom a Hlavou tajomného tela.“ (KKC 973) Odpovedajúc Bohu „Áno“ dala dokonalý príklad prijatia Božej vôle vo svojom živote. Od samého začiatku ju Cirkev volá menom Bohorodička a vo svojich modlitbách prosí o ochranu pred nebezpečenstvami. V našich časoch z vďačnosti prijímame Jej napomenutia vyslovené počas zjavení v Lurdoch, v La Salette, vo Fatime a iných miestach. Hovoríme, že Mária je obrazom Cirkvi, lebo nás učí, ako veriť a bezpodmienečne dôverovať Bohu; a svojim životom ukazuje, že skutočná láska sa spája s prijatím kríža a utrpenia. A to je tá cesta, ktorá vedie k spojeniu s Ježišom Kristom.

Máme vzor povolania, samotná Cirkev nám pripomína v tomto krásnom mesiaci, aby každý z nás, kto našiel svoje povolanie, stále v ňom zotrvával a viac a viac ho prehlboval. Ak hľadáš Boží plán vo svojom živote, tak nestačí len počúvať, ale treba tiež aj odpovedať tak ako Mária. Dnes sa nám možno zdá, že Boh akosi nerozpráva, nevolá, nepovoláva. To je veľmi zlé konštatovanie. Boh nikdy neprestal rozprávať, len my sami sme prestali počúvať a možno práve preto je ťažké nájsť svoje povolanie a zároveň Boží plán vo svojom živote.

Preto vás a zároveň seba pozývam v tak krásnom mesiaci máji, kedy sa aj Božie dielo stvorenia – príroda – prebúdza k životu, aby sme sa aj my sami ako Božie stvorenie prebudili a počúvali, čo Boh hovorí k nám. Nájdime si čas na Pána a on nám povie všetko a vysvetlí všetko tak, ako to urobil emauzským učeníkom a naše srdcia už nebudú nepokojné, ale naplnené pokojom a láskou, ktorou je sám Kristus.

Milý priateľ, Boh volá, človek odpovedá.
Aká bude tvoja odpoveď?.....

P. Peter Bajzík, saletín