Hľadanie krásy bielych sestier

22. október 2013

Už niekoľko rokov hľadám túto krásu u sestier premonštrátok a v krátkosti by som rada o tomto vydala moje svedectvo. Všetko sa začalo počas môjho štúdia na vysokej škole v Bratislave pri bráne kňazského seminára...

Tam som prvýkrát mala možnosť naživo tieto sestry vidieť. A od tejto chvíle moje hľadanie je aj tajomstvom, aj Božím "úsmevom“ pre mňa. „Biele“ sestry boli pri „bielom“ aute, čo ešte zvýšilo môj záujem o ne. Prečítala som si z kníh, kto sú a zapáčil sa mi ich jednoduchý skrytý život. Ale mne sa páčili aj iné sestry... a nevedela som si vybrať, do ktorej rehole ma Pán volá. A tak som jednoducho povedala Ježišovi, že si  mená štyroch reholí napíšem na papier. Pri lósovaní som si trikrát vytiahla premonštrátky.  Bola som prekvapená, ale znova vo mne bola ďalšia otázka, či je to pre  mňa správny spôsob.  Veľmi ma oslovila postava zakladateľa premonštrátskeho rádu sv. Norberta, ktorý žil v 12. storočí. A po období hľadania  rehole som zaklopala na bránu sestier premonštrátok vo Vrbovom.

Toto moje hľadanie pokračovalo aj v reholi. V regule nášho otca, sv. Augustína, je hľadanie Boha v spoločenstve najdôležitejšia úloha rehoľníka. U premonštrátky je to spojené s premonštrátskou charizmou, ktorá je veľmi hlboká. Už bielym odevom premonštrátka vydáva svedectvo jednoduchosti života a radosti vzkriesenia. Do daru akoby dostala niekoľko ,,nebeských darov“. Ten najvzácnejší dar je dar eucharistie - dar  lásky. Okolo tohto daru je niekoľko darov Božej krásy: dar spoločenstva, dar liturgie, dar apoštolátu. Podľa tradície rehoľu obdarovala aj Panna Mária, keď jej dala biele rúcho na znak jej Nepoškvrneného počatia. Dar jej dal aj sv. Augustín, od ktorého sv. Norbert, podľa tradície, prijal jeho regulu. Sv. Mária Magdaléna ako patrónka kanonikov je nám darom príkladu kajúcnosti a neustáleho obrátenia sa k Bohu.

Moje hľadanie pokračovalo aj na misiách. Pre viacerých biela farba bola oslovujúca. Počas môjho misijného účinkovania v Rusku nás biele sestry volali aj sestry milosrdenstva. Pre východnú cirkev farba oblečenia bola veľmi symbolická. Ich sestry v čiernej farbe rehoľného rúcha svedčia o kajúcnosti života, ale biela farba pripomína už teraz biele rúcho, do ktorého budú odetí všetci spravodliví v nebeskom kráľovstve.

A tak moje prehlbovanie sa v dare povolania sestry premonštrátky  pokračuje aj teraz, keď píšem moje svedectvo pre všetkých „hľadajúcich“...

sr. Vojtecha Mereďová, OPraem