Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky svedectvá povolaných

Sleduj novinky pastorácie povolaní

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:47
Tento týždeň:609

Práve je tu on-line 15 návštevníkov a nik z nášho tímu.aleboŽe by profilovka? - jedna z prvých fotiek, ktoré mám z môjho pastoračného pôsobiska v Lagunilli. Stojím pred jednou z najskvelejších prírodných krás aké mi bolo dopriate. Pred termálnymi vodopádmi a jaskyňami s touto teplou vodou (30°C), v ktorých je povolené kúpanie.

Ako sa zo mňa stal iný, ten istý človek 

 

Kto z ľudí si ešte nikdy nepovedal, že by sa chcel v niečom zmeniť? V niečom zlepšiť? 

Rodíme sa krásni, ale postupom času, napríklad v takej puberte, nabaľujeme na seba množstvo neduhov (zlozvykov), ktorých sa ťažko zbavujeme, pretože niektoré sú veľmi príjemné a na prvý kuk neškodné...

pokračovanie...

Už niekoľko rokov hľadám túto krásu u sestier premonštrátok a v krátkosti by som rada o tomto vydala moje svedectvo. Všetko sa začalo počas môjho štúdia na vysokej škole v Bratislave pri bráne kňazského seminára...

pokračovanie...

sestra VojtěchaBol raz jeden malý domček a v ňom niekoľko ovečiek... Tak nejako by sa dala opísať rodina, v ktorej som vyrastala spolu s rodičmi a piatimi súrodencami (2 bratia a 3 sestry). Narodila som sa v tradičnej kresťanskej rodine. Chodili sme do kostola, ale keďže bola totalita, neboli až také možnosti rozvíjať nejaké kresťanské aktivity. Vďaka rodičom som bola pokrstená a mohla som chodiť na náboženstvo a pristúpiť k prvému svätému prijímaniu.

pokračovanie...

Pokoj a dobro!

Volám sa sestra Františka Čačková a som z Kongregácie školských sestier sv. Františka.

Narodila som sa vo Vranove nad Topľou a bývala som s rodičmi v Nižnom Hrabovci. Chodila som na Gymnázium vo Vranove nad Topľou, kde som v máji 1998 zmaturovala. Cez prázdniny som si ešte spravila štátnu skúšku z anglického jazyka a vodičský preukaz, keďže naši, keď už prijali, že idem do rehole, povedali: „Bez vodičáku a štátnice ťa do rehole nepustíme.“

pokračovanie...

Druhú časť mojej cesty chcem nazvať VOLANIE. Aby som mohla plynule nadviazať na predchádzajúce slová, vrátim sa k svojím začiatkom. Vo chvíli prijatia sviatosti krstu som dostala do srdca novú túžbu - priblížiť sa k Bohu čo najužšie. Ozvalo sa vo mne volanie úplne sa zasvätiť Pánovi. Pre nováčika v Cirkvi to bol prekvapujúci moment. V mojich predstavách som mala obrazy rehoľných sestier zo stredoveku bývajúcich v tmavých kláštoroch.

pokračovanie...

Cesta môjho povolania bola a stále je dobrodružná :-).
Narodila som sa do kresťanskej rodiny, ako najmladšie dieťa a vytúžená dcéra po štyroch chlapcoch. Detstvo bolo krásne, veselé. Ako sa na „rúče dievča z Oravy“ patrí, bola som vedená k zodpovednosti, spolupatričnosti a práca na poli mi dávala široký obzor pozerať k výšinám. Neviem presne vyjadriť, kedy som po prvý krát pocítila Pánovo volanie.

pokračovanie...

Narodila som sa v malej dedinke Nevoľné pri Kremnici. Vyrastala som v láskyplnom prostredí rodičov a 4 súrodencov. Traja z nich boli starší a postupne si zakladali svoje rodiny. S mladšou sestrou sme sa aktívne zapájali do života farnosti prostredníctvom hnutia eRko. Vo farnosti sme organizovali Dobrú novinu, karnevaly, detské tábory a pod.

pokračovanie...

„Odmalička som túžil byť rehoľníkom :-). Oslovili ma dobré príklady zasväteného života v našej rodine – moje dve tety.“  Brat Fidencius patrí k najmladším členom rehole Milosrdných bratov na Slovensku. A jeho cesta k nim prekvapivo viedla cez inú rehoľu. Po rehoľnom povolaní však, ako priznáva, túžil odmalička a tvrdí, že mu ho vymodlili aj jeho tety – rehoľné sestry.

pokračovanie...

Rehoľná sestra M. Loyola z kongregácie Sestier Služobníčok NMP sa dožila 50. jubilea rehoľných sľubov. Pri svätej omši dňa 15.10.2012, sme spolu s ňou ďakovali za dar jej povolania. O svojom povolaní a pôsobení v reholi nám porozprávala v príjemnom rozhovore.

pokračovanie...

Volám sa Marieta. Rada by som opísala jednoduchými slovami, ako si ma našiel Pán. Mojím želaním je, aby v tom našli povzbudenie tí, ktorí hľadajú Pána alebo svoje povolanie :-).

pokračovanie...