Svätý Patrik, patrón Írska

7. apríl 2015

Dnes by som sem chcel poznačiť zopár udalostí zo života sv. Patrika, svätca piateho storočia, ktorý je všeobecne známy ako patrón Írska. Údaje ohľadom jeho narodenia teraz vynechajme a zamerajme sa na 16. rok jeho života, ktorý znamenal absolútny prelom v jeho živote. Ich rodinu v Anglicku prepadli piráti a predali ho v Írsku za otroka. V tomto otroctve bol na majetku svojho nového pána určený ako pastier oviec.

Lenže toto zavlečenie do otroctva bola naozaj šťastná vina, ako sa spieva vo veľkonočnom chválospeve, pretože on uprostred samoty a ticha týchto lesov a horských dolín tohto vždy zeleného ostrova nastúpil vnútornú premenu, začal sa modliť a jasne si uvedomoval závažnosť svojho doterajšieho neusporiadaného života. To ho priviedlo k naozajstnému pokániu.

Nuž a potom už udalosti nabrali rýchly spád.

V 22. roku života sa mu zhodou prozreteľnostných okolností podarilo utiecť z írskeho nevoľníctva a vrátil sa domov. Lenže myšlienky na Írsko ho už nikdy neopustili. A ovocie tých šiestich rokov stíšenia začalo v ňom ako malé semienko klíčiť a rásť a cez rôzne udalosti a znamenia, ktoré nasledovali, mu Boh akoby jasne ukazoval, že sa má stať apoštolom Írska, krajiny, ktorej ľudia ho nevyberaným spôsobom uniesli a držali v otroctve. Tak sa po skončení štúdií teológie, naozaj už teraz slobodne, vedome a dobrovoľne vracia do krajiny svojho bývalého otroctva, aby tam k slobode Božích detí pozýval všetkých ľudí, čo otročili hriechu. Svojou svätou horlivosťou a zároveň prívetivým vystupovaním si získal srdcia celého írskeho národa.

A tento írsky národ, na znak vďaky a úcty rok čo rok, už po stáročia, si pripomína presne 17.3. deň úmrtia tohto svätca. Je to deň, keď v Írsku zastane život, deň, ktorého významnosť podčiarkujú Íri štátnym sviatkom!

Čo na to povedať?

Že Boh môže aj najväčšie zlo obrátiť na dobro?

Alebo to pavlovské, že všetko, čo mi bolo horkým, stalo sa mi sladkým?

Možno životný údel sv. Patrika najlepšie definuje výrok klasika: Až keď sa zmieriš so smrťou, pochopíš, že všetko v živote je naozaj nové...