Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Srdce v ohni

Tomáš Morus nebol ani pápež
Svätý Izidor
Svätý Patrik, patrón Írska
Rok 2015 - rok zasvätených
Svätý Andrej, apoštol
Svätý Augustín a dušičky
Svätý páter Pio
Svätý Ignác z Loyoly
Svätý Tomáš, apoštol
Svätý Ján Nepomucký
Dobrý pastier
Svätý Jozef
Obetovanie Pána
Svätý Filip Neri: Prorok radosti
Svätý František: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Anton Paduánsky
Svätý Peter
Svätý Pavol

Návštevníci našej stránky

Dnes:82
Tento týždeň:306

Práve je tu on-line 20 návštevníkov a nik z nášho tímu.Svätý Andrej, apoštol

Najprv mini vysvetlenie pre tých, čo by to meno Andrej chceli zmeniť, fonetikou nášho prostredia, na Ondrej. Etymologicky je to totiž meno gréckeho pôvodu Andreas a znamená mužný, silný, odvážny (píšem to celkom nezaujate, odhliadnuc od môjho krstného mena ).

Andrej bol jeden z prvých apoštolov, ktorého Kristus povolal. Nestalo sa to náhodou. Totiž apoštol Andrej patril už roky predtým do úzkej skupiny svätého Jána Krstiteľa.

 Čiže ho môžeme definovať ako muža, ktorý chce prežívať život na duchovnej hĺbke. A keď na tej špirále času svojho života porastie do Ježišovej blízkosti, túto zásadnú skúsenosť s Mesiášom si nenecháva pre seba, ale zaraz to ide zvestovať svojmu bratovi Šimonovi, z ktorého sa neskôr stáva apoštol Peter. Je to apoštol Andrej, kto pred rozmnožením chleba privádza k Ježišovi chlapca, čo má pri sebe päť chlebov a dve ryby. Neskôr, keď sa Ježiš pred svojim umučením zdržiava v Jeruzaleme a prichádzajú tam Gréci, ktorí si ho žiadajú vidieť, opäť im s tým pomôže apoštol Andrej a nakontaktuje ich. To preto je v cirkvi nazývaný ako privádzač ku Kristovi.

Nielen to, s trochou nadsázky by sme ho mohli nazvať aj zjednotiteľ v Kristovi. Pretože svoj celoživotný apoštolát vykonával v krajinách pri Čiernom mori a neskôr na juhu Grécka, kde bol pravdepodobne aj v meste Patras ukrižovaný na šikmom kríži v tvare písmena X. Od tých čias sa takýto kríž nazýva svätoandrejský kríž. Jeho telesné ostatky dal potom v 4. storočí preniesť cisár Konštantín do Carihradu, aby aj hlavné mesto Byzantu malo relikvie niektorého z apoštolov. A ako tichý revanš voči Rímu, ktorý v tých časoch už vlastnil ostatky hlavných apoštolov Petra a Pavla, vyzdvihla byzantská liturgia apoštola Andreja špeciálnym titulom Protoklétos, čo znamená prvý povolaný. Ibaže v 13. storočí, počas zúrenia križiackych vojen, svojvoľne preniesli európania ostatky sv. Andreja z Carihradu do talianskeho mesta Amalfi. Neskôr jeho hlavu preniesli do Ríma, priamo do chrámu sv. Petra. Nuž a pápež Pavol VI., v rámci túžby po naozajstnom ekumenizme s pravoslávnou cirkvou, vrátil túto drahocennú relikviu apoštola tam, kde od počiatku patrila, do gréckeho Patrasu.

To je sila.

V zriekaní totiž drieme zisk!