Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Srdce v ohni

Tomáš Morus nebol ani pápež
Svätý Izidor
Svätý Patrik, patrón Írska
Rok 2015 - rok zasvätených
Svätý Andrej, apoštol
Svätý Augustín a dušičky
Svätý páter Pio
Svätý Ignác z Loyoly
Svätý Tomáš, apoštol
Svätý Ján Nepomucký
Dobrý pastier
Svätý Jozef
Obetovanie Pána
Svätý Filip Neri: Prorok radosti
Svätý František: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Anton Paduánsky
Svätý Peter
Svätý Pavol

Návštevníci našej stránky

Dnes:87
Tento týždeň:311

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu.Svätý Augustín a dušičky

Keď ho mama posielala do Milánskeho kostola na kázne k Ambrózovi, išiel len preto, že tam chodili pekné dievčatá. Následne aj kvôli spevom na liturgii a tiež kvôli rétorickému umeniu Ambróza. Nuž a napokon zachytáva aj obsah kázní a zistí, že sa mu cez Ambróza prihovára priamo Boh. Neskôr o tom svojom priblížení sa k Bohu napíše:

„Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.“

A tento závan Božej lásky v jeho vnútri ho tak zasiahol, akoby zrazu objavil nový svet vo svete. V tomto jeho novoobjavenom svete, láska presahovala svet hmoty aj pominuteľnosti. Preto je známy jeho výrok: „Milujem, to znamená: Chcem, aby si bol.“

Myslím, že presne o tom hovorí aj sviatok všetkých zosnulých aj celá dušičková oktáva. To preto dávajú ľudia na hroby citáty ako: „Neumrel ten, kto v našom srdci žije ďalej.“

To preto chceme, aby naši milovaní zosnulí ešte boli, lebo sme im tu v pozemskom živote nestihli povedať, ako nám je veľmi ľúto všetkých nedorozumení vo vzájomných vzťahoch a ako by sme radi všetko opravili. To preto sa za nich toľko modlíme a obetujeme, lebo naša láska k nim túži, aby boli v spoločenstve lásky Boha aj keď zomierali s Bohom nezmierení. Preto navždy pamätáme, nezabúdame, spomíname. Lenže naša pamäť má svoje limity a zábudlivosť je príčinou nejedného zla vo svete. Tak v rámci našej zábudlivosti sa nám strácajú spomienky na našich drahých do zabudnutia. Lenže tu existuje jedna super pamäť mimo priestor a čas, v ktorej sú živo zachytené všetky milisekundy nášho života aj všetky záchvevy nášho srdca.

Do tejto pamäte zverujeme našich drahých a modlíme sa za nich. Nie je to počítačová umelohmotná pamäť. Je to pamäť Boha mimo priestor a čas, pamäť mimoriadne láskyplná. Ona vytvára jednotiaci princíp medzi nami a našimi drahými, ktorí už prešli bránou smrti. Táto Božia pamäť je pamäťou lásky, ktorá je silnejšia ako smrť! Aj sv. Augustín si to svojho času musel všimnúť...