Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Srdce v ohni

Tomáš Morus nebol ani pápež
Svätý Izidor
Svätý Patrik, patrón Írska
Rok 2015 - rok zasvätených
Svätý Andrej, apoštol
Svätý Augustín a dušičky
Svätý páter Pio
Svätý Ignác z Loyoly
Svätý Tomáš, apoštol
Svätý Ján Nepomucký
Dobrý pastier
Svätý Jozef
Obetovanie Pána
Svätý Filip Neri: Prorok radosti
Svätý František: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Anton Paduánsky
Svätý Peter
Svätý Pavol

Návštevníci našej stránky

Dnes:87
Tento týždeň:311

Práve je tu on-line 15 návštevníkov a nik z nášho tímu.Svätý páter Pio

Kto by nepoznal novodobého svätca kapucína pátra Pia!?

Jeho povesť ho predchádza. Aj preto sa davy pútnikov stále hrnú k jeho hrobu. Kto z vás si už čítal jeho životopis, myslím, že bol postavený pred dilemu. Buď začne silne pochybovať o mnohých divotvorných divoch a tým pádom aj o životopise ako takom, alebo ho jednoducho prijme ako celok! Napríklad tie epizódy o jeho nepochopiteľne vysokých horúčkach môžu čitateľa privádzať do rozpakov, ale zase zrejme tá posvätná horúčka mu mohla zodpovedať mnohé duchovné veci.

Lenže iné som chcel: Keď sa okolo neho začala zvyšovať pozornosť, po tom ako sa mu na rukách objavili stigmy, tak mu z Ríma nariadili, aby sa trocha stiahol do úzadia, neodpovedal na korešpondenciu a slúžieval omše vždy na inom mieste, aby práve tie jeho  neboli najobľúbenejšie. Bolo to pre pátra Pia nepochopiteľné, ale splnil to.

Napriek tomu sa jeho obľúbenosť a duchovné svedectvo stávalo stále viac žiadaným. Obyvatelia San Giovanni Rotonda sa báli, že by ho mohli niekam presunúť, a tak stavali hliadky na cestách ku kláštoru a prehľadávali všetkých čo prichádzali aj odchádzali.

Aj v dôsledku toho prišlo o osem rokov neskôr z Ríma ďalšie nariadene. Posvätné ofícium pozbavilo pátra Pia všetkých kňazských funkcií s výnimkou možnosti slúžiť svätú omšu v domácej kaplnke.

Podľa svedectva vtedajších spolubratov, páter Pio toto rozhodnutie Ríma vôbec nebral s pokojom, ba viac, bol kvôli tomu nahnevaný a čudoval sa svojím predstaveným, prečo proti takémuto nariadeniu neprotestujú. Avšak podvolil sa tomu rozhodnutiu s dôverou v Božiu pomoc. Svoju krivdu a celý svoj život zveril Bohu s nádejou, že On sa vždy postará o svoje deti a obháji pravdu!

Ako to napokon dopadlo vieme zo záveru jeho životopisu. Nielenže Boh ukázal Piovu nevinu, ale aj jeho najväčší odporcovia z Cirkvi mu pred smrťou padali v slzách k nohám a prosili ho o odpustenie.

Myslím, že tento príklad odprosenia, odpustenia a zjednotenia je hodný nasledovania pre všetkých, ktorí možno aj vďaka zlému rozhodnutiu cirkevných hodnostárov prežívajú práve nejakú krivdu.

Nech majú pokoj v duši, lebo Boh vidí. On riadi čas, ktorý pracuje pre nich...