Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Srdce v ohni

Tomáš Morus nebol ani pápež
Svätý Izidor
Svätý Patrik, patrón Írska
Rok 2015 - rok zasvätených
Svätý Andrej, apoštol
Svätý Augustín a dušičky
Svätý páter Pio
Svätý Ignác z Loyoly
Svätý Tomáš, apoštol
Svätý Ján Nepomucký
Dobrý pastier
Svätý Jozef
Obetovanie Pána
Svätý Filip Neri: Prorok radosti
Svätý František: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Anton Paduánsky
Svätý Peter
Svätý Pavol

Návštevníci našej stránky

Dnes:54
Tento týždeň:191

Práve je tu on-line 18 návštevníkov a nik z nášho tímu.Dobrý pastier

Máme za sebou nedeľu Dobrého Pastiera. Akokoľvek by nám v našich slovenských reáliách zaznieval výraz pastieri a ovce pejoratívne, je treba sa nám povzniesť a odosobniť od úvah príliš ľudských. Lebo akokoľvek sa na to pozrieme, vždy bude platiť, že my všetci tu pod nebom - pápež, biskupi, kňazi aj všetci veriaci sme ovečky toho absolútne najdokonalejšieho pastiera Ježiša Krista. A je výborne, že je tomu tak. Tento dobrý pastier Ježiš nás ako živé jedinečné umelecké artefakty ktoré vyšli z Božej ruky volá po mene. Ba čo viac, je za každých okolností porichtovaný položiť za svoje ovečky život. Nájomní pastieri idú len po prospechu a benefitoch. Naozajstný Pastier privádza ovečky k prameňu lásky, a dokonca je ochotný na tejto ceste všeličo bolestne odtrpieť. Takéto sebavydanie falošní pastieri nepoznajú.   

Zaujímavé ale je, že človek sa v živote môže naučiť tohto dobrého pastiera napodobniť.

Rovnako ako páter Leopold Mandič, ktorého sme slávili už deň po Dobrom Pastierovi. Bol vo svojej rodine dvanáste dieťa v poradí a narodil sa telesne nevyvinutý a mierne deformovaný. To mu ale nijako nebránilo v tom, aby sa naplno rozvinulo jeho láskavé srdce. Delil sa už ako školák o svoju desiatu od maminky s hladnými deťmi. Kvôli zaostalému vývinu ho spočiatku nechceli vpustiť ani do kapucínskeho noviciátu. Túžil sa tam stať zmierovateľom medzi katolíkmi a pravoslávnymi.

Ibaže Boh mal pre neho inú cestu. Stal sa celoživotným zmierovateľom duší so svojím Stvoriteľom. Na žiadosť predstavených sa stal celoživotným vynikajúcim spovedníkom v malej izbietke pri kapucínskom kostole. Hneval sa, keď niekto z jeho spolubratov ponižoval duše, ktoré k nim prichádzali na spoveď. „Ani Ježiš neuponížil cudzoložnicu, ani mýtnika“ vravieval. Mal takú lásku k dušiam, že sa raz rozplakal, keď mu istý námorný dôstojník v spovedi rozpovedal, že k svojmu zomierajúcemu priateľovi nechcel pustiť kňaza, ktorého veľmi volal. Veľmi silný moment v jeho spovednici zažil benevolentný muž, ktorý sa nazdával, že je OK a nechcel sa vzdať svojich hriešnych zásad. Vtedy páter Leopold rázne zareagoval: "Pánko môj, s Bohom sa nežartuje! Tam sú dvere, choďte a žite si vo svojom hriechu!" Vtedy sa ten dotyčný chlapík spamätal, prijal kňazovo pokánie a zmenil svoj život.

Ozaj, svätý Leopold je rukolapný príklad toho, ako naša láskavá tvrdosť môže pod vplyvom Ducha Svätého formovať ľudí k iným pohľadom na žitie svojho života...