Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Srdce v ohni

Tomáš Morus nebol ani pápež
Svätý Izidor
Svätý Patrik, patrón Írska
Rok 2015 - rok zasvätených
Svätý Andrej, apoštol
Svätý Augustín a dušičky
Svätý páter Pio
Svätý Ignác z Loyoly
Svätý Tomáš, apoštol
Svätý Ján Nepomucký
Dobrý pastier
Svätý Jozef
Obetovanie Pána
Svätý Filip Neri: Prorok radosti
Svätý František: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Anton Paduánsky
Svätý Peter
Svätý Pavol

Návštevníci našej stránky

Dnes:58
Tento týždeň:195

Práve je tu on-line 19 návštevníkov a nik z nášho tímu.Svätý Filip Neri: Prorok radosti

Takto ho vnímam odkedy som ho bližšie spoznal. Bolo to v roku 1999, teda v čase môjho vstupu do postulátu v Trstenej. Veď koniec koncov aj okolnosti toho, ako mi maminka so sestrou v tých časoch vybrala toto meno a toho ako sa mi bratia v tej príhode potom smiali, boli veľmi úsmevné. Tak či tak, je to môj patrón, patrón hlbokej lásky, nielen povrchných smiechot a situačného humoru. Akokoľvek sa nám javí navonok, akokoľvek z neho chceme urobiť karikatúru veselej bezstarostnosti, ešte raz chcem prízvukovať, že je to svätec hlbokej lásky a teda lásky, ktorá často aj veľmi bolí.

 

Prvý predpoklad toho je jeho citlivé srdce. Áno, presne to srdce, ktoré po jeho smrti našli tak veľké, že sa mu nezmestilo pod rebrá. Tá veľkosť priamo súvisí s jeho mystickým zážitkom, keď mu na slávnosť Ducha Svätého plápolajúci oheň Kristovej lásky vnikol do hrude. Nebola to udalosť náhodná, Filip si o ňu sústavne koledoval svojim systematickým ponáraním sa do Božej prítomnosti skrze krátke strelné modlitby. Vďaka tomu bude v budúcnosti cítiť s bolesťou pútnikov bez útočišťa, chorými ľuďmi a najviac s opustenými deťmi a sirotami.

Zaujímal sa o každého človeka, lebo nemohol inak. Od počiatku bol s každým solidárny, taký aký bol, nedokonalý, sa po boku s rovnako nedokonalými ľuďmi spoluformuje na ceste.  Myslím, že práve v tom by nám bol sympatický aj dnes, tým, že si o sebe nemyslí hory doly, ale pokorne k nám pristúpi, aby aj nás motivoval meniť seba a tým pádom aj iných.

Áno, ku všetkému, čo za svojho života Filip Neri vykonal treba pripočítať jeho charakteristickú veselú povahu, ktorá má často sklon vyrábať až drsný humor a hlavne príznačnú sebairóniu. Lenže odkaz jeho života je jasná správa: vždy tu bude niečo, čo nám bude k dokonalosti chýbať. Ale tí ľudia tam vonku, ďaleko od seba a ďaleko od Boha, potrebujú od nás tu a teraz pocítiť to, s čím sme sa my doposiaľ na kresťanskej ceste života obohatili. Možno preto tá večná Filipovská modlitba: „Bože neopusť Filipa lebo Filip opustí Teba....“

P. Filip Čierny OFM