Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pýtaš sa ma, Pane

  Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť.
  Často som o tom premýšľal.
  Neviem.
  Prichádza mi na myseľ to i ono.
  Ale, Pane, chcem byť s tebou.
  Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť?
  Povedz mi, čím chceš,
  aby som sa stal...

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:12
Tento týždeň:1159

Práve je tu on-line 12 návštevníkov a nik z nášho tímu.Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.

Stred a smerovky

Ježišov kontemplatívny spôsob života. Mt 8,14-17.

(Pre plnohodnotný zážitok z tohto článku treba mať prečítaný úvod k seriálu Cestou povolania rozjímaním s Ježišom)

Keď som si pripravovala toto rozjímanie, bola som sama prekvapená, čo som v ňom našla: Ježišov spôsob kontemplatívneho života! Kontemplácia sa udeje v akcii, obe idú ruka v ruke a ukazujú nám, ako je možné nasledovať Ježiša kdekoľvek a akokoľvek. Nasledujúca perikopa z evanjelia podľa Matúša nám ukáže i kroky tých, ktorí sú povolaní, kroky, ktorými prešiel ako prvý sám Ježiš.

1. intueri: Zahľaď sa, upriam pozornosť, vnímaj, prečítaj si úryvok i niekoľkokrát, nechaj si naň čas...
„Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

---

2. considerare: I dnes sa pozerám na tento úryvok podobne, ako na predchádzajúci: Všímam si slovesá.

 

Ježiš

1.

2.

3.

4.

vošiel

videl

dotkol sa

(uzdravil)

testiná

1.

2.

3.

4.

leží chorá v horúčke

(nechala sa dotknúť a uzdraviť Ježišom)

vstala

obsluhovala

ľudia

1.

2.

3.

4.

(dozvedeli sa o uzdravení testinej)

priniesli chorých

(Ježiš ich uzdravoval)

splnilo sa písmo

 

Akým smerom sa rysuje moje povolanie? Kontemplatívnym, alebo aktívnym? Ako súvisí kontemplácia s akciou a akcia s kontempláciou? Ako žil Ježiš obe?
Sv. Klára kontemplovala Ježiša a objavila štyri kroky kontemplácie. V perikope vidím tiež štyri kroky: 1. Ježiš sa nachádza na nejakom mieste a je v danej situácii pozorný. 2. Niečo ho osloví, zaujme, niečo konkrétne, niekto konkrétny. 3. Ježiš sa zahľadí zvnútra – zistí, že má silu človeka uzdraviť, alebo sa zahľadí dovnútra – vníma človeka takého, akým je a akým sa môže stať... 4. Ježiš vykoná krok, ktorý sa mu týmto spôsobom ukáže.

---

3. contemplari: Zotrvám pri tejto predstave a duchovne ju vychutnám, nechávam na seba vplývať dojmy z perikopy, vstupujem hlbšie do situácie, môžem si predstaviť, že som Peter, ktorý vo svojom dome sleduje Ježiša, ako uzdravuje testinú...

---

4. imitari: Čo je to vlastne nasledovanie? Ako sa udeje?
Ježišove kroky „nakazia“ testinú – i ona sa uzdravená hneď chopí svojho povolania – posluhuje svojim hosťom. A jej príklad sa rozširuje ako kruhy na vode, zasahuje desiatky ľudí – a tým sa plní i oveľa vyššie povolanie, ako je len to jedno, to moje... V nasledujúcich dňoch si chcem všímať moje konanie a situácie, v ktorých sa ocitnem. Nájdem v nich tieto štyri Ježišove kroky ako šľapaje, v ktorých ho nasledujem už teraz a tu?

---

5. záver: Ukončím rozjímanie krátkou modlitbou, vlastnou, inou alebo známou.