Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Modlitba za duchovné povolania

   Pane Ježišu,
  ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
  a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma!
  Daruj mladým chlapcom a dievčatám
  milosť ochotne odpovedať na tvoj
  hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách
  našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich
  spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
  a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
  pre nedostatok
  pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

  Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
  pomáhaj nám
  odpovedať áno Pánovi,
  ktorý nás volá 
  spolupracovať na Božom pláne.
  Amen.

     Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
  vypros pre naše Slovensko veľa svätých
  a horlivých kňazov.

   

  Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

   

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:63
Tento týždeň:63

Práve je tu on-line 11 návštevníkov a nik z nášho tímu.Mojžiš & Pavol - Ja som…

Ak chceme s niekým nadviazať kontakt, začneme zvyčajne tým, že sa predstavíme - povieme svoje meno a čakáme to isté od človeka pred nami. Špecifická je ale situácia, keď nás niekto osloví menom a my sa snažíme spomenúť si, odkiaľ by sme mali toho človeka poznať, keď on vie, ako sa voláme. Znamená to , že sme sa už niekedy stretli, alebo ho niekto z našich známych za nami poslal. Možností je viac. Ak si však nie sme istí koho máme pred sebou, zvyčajne nasleduje otázka: „My sa poznáme?“ alebo „Kto ste a odkiaľ ma poznáte?“

 

Mojžiš ani nestačil vysloviť túto otázku, keď sa ozval hlas z tŕňového kríka: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ (Ex 3,6) Čo to spôsobilo v Mojžišovom srdci, o tom hovorí ďalšia veta: „Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.“ Boh sa mu predstavuje ako Boh jeho otcov – Abraháma, Izáka a Jakuba. Ale toto nie je Jeho meno, nie je to definícia Boha, ale vyznanie sa z Jeho hlbokých priateľstiev. Tento Boh z vrchu Horeb sa nepodobá na žiadneho boha z Egypta. On si pamätá na všetky svoje sľuby, ktoré dal praotcom a zostáva verný svojim milovaným. Mojžiš však chce vedieť, aké je meno Boha jeho praotcov, ako ho má predstaviť ľudu: „Oni sa budú pýtať: „Aké je jeho meno?“ A čo im odpoviem? Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som.“ (Ex 3, 13). Boh sa odhaľuje, ale ani vtedy, ani dnes žiadny človek nie je schopný Ho pochopiť. Boh zostáva tajomstvom a my môžeme k Nemu prichádzať iba bosí – teda bez vlastných predstáv o Ňom, lebo HO nie je možné uzavrieť do slov, do jednej definície. On všetko nekonečne prevyšuje.

Šavol dostal na svoju otázku „Kto si, pane?“ jasnú odpoveď: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“ (Sk 9,5) Slová „Ja som“ Šavol poznal veľmi dobre. Vedel, kto je za nimi ukrytý. Presne tak sa totiž predstavil Boh svojmu služobníkovi Mojžišovi, na ktorého sa Šavol toľko doteraz odvolával pri prenasledovaní stúpencov Cesty. Možno si spomenul aj na výrok farizeja Gamaliela – učiteľa zákona, ktorý vo veľrade vyzval svojich bratov, aby si dobre rozmysleli, čo urobia s týmito ľuďmi: „Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" (Sk 5, 38-39). Od tejto chvíle zmĺkol, lebo si uvedomil, že sa mýlil, keď si nahováral, že pozná pravdu, že rozumie Mojžišovmu zákonu, že vie, ktorým smerom sa má uberať jeho život. Odteraz sa necháva viesť...

Ak by sme dnes položili Bohu otázku: „Aké je Tvoje meno, Bože?“ čo myslíte, aká by bola Jeho odpoveď? Myslím, že taká istá, akú dal už toľkým pred nami, ktorí sa Ho tiež pýtali: „Ja som – stále som ten istý Boh, Boh tvojho otca, Boh tvojej mamy, Boh tvojho brata i sestry, Boh tvojho priateľa či priateľky. Nemením sa, stále som Ten, ktorý je tu – som tu s tebou a pre teba. Poznám tvoje meno a viem, čo skrývaš vo svojom srdci. Chcem Ti povedať len jedno: z lásky k tebe som poslal svojho Syna, aby ťa zachránil, aby si nezahynul, ale aby si žil s nami naveky. Neobviňujem ťa, lebo moja láska je väčšia ako tvoje hriechy. Prijmi život a ŽI.“
Dá sa takejto výzve odolať?