Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Sestra Hroznata sa modlí za hľadajúcich aj tých, čo im pomáhajú.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.Modlitby a pobožnosti

Sprievodca cestou rozlišovania povolania

 

Modlitby na týždeň modlitieb za duchovné povolania 2016

 

Modlitby na týždeň modlitieb za duchovné povolania 2015

 

Modlitby na týždeň modlitieb za duchovné povolania 2012

 

Návrh úmyslov na týždeň modlitieb za duchovné povolania 2011

 

Brožúrka k týždňu modlitieb za duchovné povolania 2008

 

 Pobožnosť za kňazské povolania

 

Pozri aj na našu zbierku jednotlivých modlitieb za duchovné povolania a pre hľadajúcich...