Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Zodpovednosť

  Pane, ty si vložil
  do našich rúk budovanie sveta
  a zveľaďovanie tvojej Cirkvi.
  Zveril si nám ohlasovanie
  tvojho Evanjelia
  a čakáš na nás v chudobných,
  trpiacich a opustených,
  a vo všetkých
  našich bratoch a sestrách.
  Pred nami sa otvárajú
  mnohé cesty
  a ozývajú sa mnohé hlasy,
  ktoré by nás mohli pomýliť.
  Medzi tým všetkým
  je tvoje volanie
  tak silné a príjemné
  a neobmedzuje v ničom našu slobodu.
  Nedovoľ, aby osoby,
  idey a okolnosti prekazili
  alebo zneškodnili
  naše pevné rozhodnutia.
  Urob, aby naša zodpovednosť
  stále rástla a chráň našu slobodu,
  aby sa každý jeden z nás
  odovzdal slobodne a s láskou
  službe Bohu a blížnemu až do konca.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:68
Tento týždeň:544

Práve je tu on-line 29 návštevníkov a nik z nášho tímu.Regionálne stretnutie Angelus

V sobotu 11. 6. 2016 sa uskutočnilo regionálne stretnutie spoločenstva Angelus. Pár ľudí hľadajúcich svoje povolanie si vyhradilo svoj čas na spoločenstvo, modlitbu, na spoznávania nových ľudí, načerpanie nových síl a odhodlania kráčať na svojej životnej ceste ďalej. Zišli sme sa v menšom, ale o to rodinnejšom a príjemnejšom spoločenstve. 

Začínali sme svätou omšou, po ktorej sme sa pomodlili spievaný Anjel Pána. Nasledovalo agapé, počas ktorého nám členka tímu Angelus rozpovedala históriu a začiatky fungovania spoločenstva. Takto duchovne aj telesne posilnení sme sa pustili do napĺňania ďalšieho bodu programu - do prednášky na tému "Budem počúvať, čo povie Pán." spojenú so svedectvom vlastného povolania. Svojím povzbudivým slovom nás sprevádzal kňaz Ľubomír Hromjak, ktorý sa venuje mladým dušiam rozlišujúcim svoje povolanie.

O tretej hodine sme si pripomenuli Božiu milosrdnú lásku, ktorú nám Ježiš Kristus preukázal svojím Krížom a umučením. Pomodlili sme sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a chvíľu sme zotrvali pred Oltárnou sviatosťou, kedy sme mali príležitosť odovzdať Pánovi svoje životné cesty a porozmýšľať nad doteraz vypovedanými myšlienkami.

Potom nám svoju životnú cestu rozpovedala aj naša tímačka Janka so svojím snúbencom Jankom. Po tomto svedectve manželského povolania nás povzbudilo aj rozprávanie svedectva o rehoľnom povolaním, s ktorým sa nám podelila sr. Filotea Užáková, SDR.

Stretnutie sme zakončili videami o povolaní, ktoré počas roka zasväteného života natočili rehoľníci z Českej republiky.

Silvia

 • img_20160611_131230
 • img_20160611_120350
 • dsc_0377
 • dsc_0378

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ