Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Tebe hovorím, potešuj môj ľud

  Otče náš, ktorý voláš všetkých pokrstených,
  aby zatiahli na hlbinu
  a neustále nás pozývaš potešovať svoj ľud.
  Pozri sa do očí každej jednej,
  ktorú si si vyvolil a povedz jej:
  „Tebe hovorím, potešuj môj ľud.“

  Pane Ježišu Kriste, pozri sa s láskou na nové generácie,
  ktoré hľadajú s nádejou svoju vlastnú cestu.
  Vlož do srdca mnohých mladých schopnoť počúvať,
  odvahu odpovedať , odhodlanie milovať,
  túžbu kráčať a budovať tvoje kráľovstvo.

  Daj, aby sme všetci, ktorých voláš zasvätiť svoj život
  ako Sestry Útechy alebo laici veľkej Rodiny Útechy,
  počúvali tvoj hlas a mohli plniť tvoju vôľu.

  Duchu Svätý, pomáhaj nám svojou milosťou,
  aby sme počas tohto roku povolaní mohli
  znovu objaviť, sláviť, zdieľať sa
  a svedčiť o kráse nášho povolania.

  Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
  Amen


                     Modlitba sestier Panny Márie Útechy na ich Rok povolaní 2014

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:79
Tento týždeň:555

Práve je tu on-line 64 návštevníkov a nik z nášho tímu.Stretnutie zasvätených pannien

V dňoch 2. - 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne konalo prvé stredoeurópske stretnutie zasvätených panien (Ordo virginum).

Stretnutia sa zúčastnili nielen zasvätené panny, ale aj kandidátky, sympatizantky a kňazi zo Slovenska, z Čiech a z Maďarska. Prítomná bola aj jedna zasvätená panna z Ruska a medzi prednášajúcimi bola zasvätená panna z Nemecka.

Myšlienka zorganizovať stretnutie vznikla minulý rok v Regensburgu, kde sa pravidelne konajú podobné stretnutia pre nemecky hovoriace krajiny. Kým v Čechách býva každý rok „celostátní setkání zasvěcených panen“, na Slovensku sa podobné stretnutie konalo  prvýkrát. Forma zasväteného života Ordo virginum patrí k najstarším, no zároveň paradoxne aj k najmladším, keďže až po II. vatikánskom koncile sa obnovil obrad zasvätenia panien a panenské zasvätenie môžu prijať nielen rehoľníčky, ale aj ženy – panny vo svete.

Obsahom stretnutia boli prednášky, rozhovory, spoločné slávenie liturgie hodín a sv. omší, púť na Staré Hory a návšteva Kláštora Premenenia Pána v Sampore. Nieslo sa v srdečnom duchu a v radosti zo vzájomného spoznávania sa.

Anna Viglašová

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ