Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Modlitba za chorých

  Pán života,
  vezmi za ruku chorých ľudí a udeľ im svoju pomoc
  vo chvíľach skúšok, posilni ich
  v ťažkostiach a bolestiach.
  Odmeň ich svojou radosťou
  za prijaté utrpenie z lásky k bratom,
  s úplným primknutím ku spasiteľnému krížu.
  Daj, aby sa ich modlitba
  a prijaté utrpenie stali žriedlom
  nových povolaní do Cirkvi.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:76
Tento týždeň:552

Práve je tu on-line 33 návštevníkov a nik z nášho tímu.3v1 u vincentiek

Prvý májový víkend sa mohli mladé dievčatá stretnúť u sestier vincentiek v Košiciach na akcii s názvom 3 v 1. Jej cieľom bolo zapojiť mladých do pomoci chudobným, modlitby a zažiť spoločenstvo s dievčatami, sestričkami i Bohom, načerpať inšpiráciu do ďalšieho života a potešovať svoje okolie službami lásky (a možno prebudiť svet).

 

Stretnutie prinieslo so sebou pestrý program. Mnohorakú Božiu prítomnosť smeli vnímať rôznymi spôsobmi - v kaplnke aj v prírode, v tichu i spoločenstve, pri modlitbe i hrách. Dievčatá so sestričkami vítali deň rannými chválami a sv. omšou, modlili sa ruženec, rozjímali nad Božím Slovom, adorovali alebo mohli prehlbovať svoje chápanie Svätého Písma pri čítaní formou lectio divina. Večer patril vešperám. Ďalej pomáhali v kuchyni s varením polievky pre bezdomovcov, ktorú našim chudobným samy rozdali. Radostné spoločenstvo zakúsili okrem iného pri opekačke alebo spoločenských hrách.

Veríme, že dievčatá si dokázali počas víkendu vybudovať nové vzťahy a vzájomne sa obohatiť, lepšie si uvedomiť pozvanie Pána do spoločenstva lásky a pochopiť, že čerpať silu pre všetky služby môžu jedine u Boha.

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ