Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pravá sloboda ducha

   

  Dobrotivý Bože,
  pokorne ťa prosím, uchráň ma od starostí každodenného života,
  aby som nimi príliš nepodliehal,
  od mnohých telesných potrieb, aby ma nezachvátila rozkoš,
  od všetkých duchovných prekážok, aby som neklesol zlomený ťažkosťami. Bože môj, nevýslovná slasť,
  premeň mi v horkosť všetku telesnú útechu, ktorá ma odťahuje od lásky večných vecí
  a vábi ma k tebe klamlivým čarom časného pôžitku.
  Nech ma nepremôže,Bože môj,
  krv a telo.
  Nech ma nezvedie svet a jeho krátka sláva.
  Nech ma neoklame diabol a jeho ľstivosť.
  Daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.
  Miesto všetkých svetských útech
  daj mi hojivé pomazanie svojho ducha,
  a namiesto telesnej lásky vlej do môjho srdca lásku k svojmu menu.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:76
Tento týždeň:552

Práve je tu on-line 40 návštevníkov a nik z nášho tímu.Ako chutí život v Karmeli?

21. februára 2015 sme v našom kláštore zorganizovali duchovnú obnovu na rozoznávanie povolania pre dievčatá a mladé ženy. Témou duchovnej obnovy bolo pokračovanie o matke a zakladateľke – reformátorke Karmelu sv. Terézii Avilskej, ktorú viedol o. Dušan Hricko OCD. Dievčatá si mohli vychutnať počas dňa silencium - ticho a v adoráciách pred Najsvätejšou Sviatosťou sa mohli  vhĺbiť  do spôsobu karmelitánskej modlitby: rozhovoru s tým, o ktorom vieme, že nás miluje.

Samozrejme bol aj čas na sviatosť zmierenia a duchovný rozhovor. Stredobodom dňa bolo slávenie Eucharistie. V popoludňajších hodinách sme dievčatám priblížili život v Karmeli Dieťaťa Ježiša. Následne sme dali priestor na otázky a odpovede na zasvätený život a naše osobné svedectvá. V dialógu sme sa dotkli aj manželského života a vernosti. Podvečer o. Dušan priblížil historický a duchovný ráz karmelitánskeho škapuliara. Štyri dievčatá prijali karmelitánsky škapuliar a začlenili sa do bratstva svätého škapuliara. Samozrejme nechýbalo ani vzájomné zdieľanie dňa. Duchovnú obnovu sme ukončili adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou.

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ