Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Vzývanie Ducha Svätého za povolanie

   

  Duchu Svätý, ty si dušou mojej duše.
  Pokorne sa klaniam pred tebou.
  Osvieť ma, posilni ma, utešuj ma.
  A zjavuj mi tvoje túžby.
  Daj mi poznať, čo Večná Láska žiada odo mňa.
  Daj mi poznať, čo mám robiť.
  Daj mi poznať, čo mám trpieť.
  Daj mi poznať, čo v tichu, pokorne a v modlitbe
  mám podstúpiť, prijať a znášať.

  Áno, Duchu Svätý, daj mi poznať tvoju vôľu a vôľu Otca.
  Celý môj život nechce byť ničím iným
  než neustálym "áno"
  túžbam a vôli Večného Otca.
  Amen.

  Zdroj: card. Mercier, Seminaristom, 1925

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:79
Tento týždeň:555

Práve je tu on-line 80 návštevníkov a nik z nášho tímu.Humor a radosť v živote kresťana

14. – 16. novembra 2014 sa pod vedením vdp. Pavla Žmijovského uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá v  dome “Alverna” Lúčka – Potoky.   Duchovná obnova  sa  niesla  v duchu témy „Humor a radosť v živote kresťana“.  Povzbudzovali sme sa navzájom v žití evanjeliovej radosti vychádzajúc z Božieho Slova, z apoštolskej exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium, ako aj z rôznych životných príbehov radostných svätých.

 

Nechýbali ani humorné príbehy pre vyčarenie úsmevu. Spoločne sme sa modlili nielen v krásnej miestnej kaplnke, ale aj v jesennej prírode pod Minčolom, obdivujúc dielo Stvoriteľa. Počas stíšenia sme sa zamýšľali aj nad tým, čo nám bráni v prežívaní radosti s naším Bohom a prosili sme si o vzácny dar radosti v našom  živote, ako dar Ducha Svätého a prejav Božieho kráľovstva.

        Veríme, že aj humor a radosť je prostriedkom evanjelizácie, preto aj touto formou chceme zviditeľňovať Pána Boha, ktorý je zdrojom každej pravej radosti.

 sr. Hyacinta

 • p1040025
 • p1040063
 • p1040008
 • p1030993

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ