Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Modlitba za duchovné povolania

   Pane Ježišu,
  ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
  a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma!
  Daruj mladým chlapcom a dievčatám
  milosť ochotne odpovedať na tvoj
  hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách
  našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich
  spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
  a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
  pre nedostatok
  pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

  Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
  pomáhaj nám
  odpovedať áno Pánovi,
  ktorý nás volá 
  spolupracovať na Božom pláne.
  Amen.

     Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
  vypros pre naše Slovensko veľa svätých
  a horlivých kňazov.

   

  Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

   

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:76
Tento týždeň:552

Práve je tu on-line 36 návštevníkov a nik z nášho tímu.Poklady (v) našich mladých

Dievčatá z Torysy, Lipian, Lúčky a Rožkovian sa počas druhého novembrového víkendu zišli na duchovnej obnove u Milosrdných sestier Sv. kríža, aby objavovali starostlivosť a osobnú lásku Boha v svojom živote.

Chvíle zamyslenia nad 139. žalmom a duchovno-tvorivé momenty sobotňajšieho dopoludnia vystriedali popoludní veselé hry a spoločné rozhovory v peknej Lúčanskej prírode. Po večernej adorácii trávili dievčatá zvyšok dňa pri filme s hlbokým životným posolstvom. Nedeľa sa niesla v znamení radosti a zdieľania o náplni duchovnej obnovy i spoločne prežitých chvíľach. Obklopené nielen láskou a starostlivosťou Boha ale aj sestier miestnej komunity, ktoré ochotne a s primeranou dávkou humoru robili všetko, čo bolo potrebné, sa dievčatám ani nechcelo odísť. Nech Boh koná aj skrze túto službu našej nastupujúcej generácii, aby v ich srdciach prinieslo Božie slovo bohatú úrodu.

Sr. Beáta

 • pb070001
 • pb080028
 • pb080184
 • pb080055

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ