Príprava na štart

22. - 25. októbra 2014 sa zišlo 63 rehoľníkov a rehoľníčok v Starej Lesnej v hoteli Forton, aby spoločne nechali v sebe zapáliť vnútornú iskru Ducha k intenzívnemu prežívaniu Roku zasväteného života spolu s mladými.

Stretnutie organizoval celoslovenský tím Pastorácie povolaní pod vedením otca biskupa Tomáša Gálisa, ktorý svojou prítomnosťou cez rozhovory a slávenie Eucharistie všetkých otcovsky povzbudil. Zúčastnení spoločne prenikli do metodiky katechéz & quot;Čistý rok pre mladých& quot;, pod vedením Paľa Danka, koordinátora prípravy a realizácie celonárodného stretnutia mládeže P15, ktoré sa bude konať v Poprade. S nadšením sa rozhodli realizovať katechézy, ktoré budú aktualizované každý mesiac na tejto stránke

Do práce v skupinách s listom „Radujte sa!“ adresovaného pápežom Františkom zasväteným a tvorby projektu „Radosť – verné áno“, uviedla prítomných sr. Zuzana Šimková, ŠSND v spolupráci s CTPP. Plodným výsledkom tvorivého nasadenia je 10 zaujímavých, metodicky vypracovaných aktivít, zameraných na interaktívne prežívanie Roku zasväteného života spolu s mladými, ktoré od 30. novembra bude možné nájsť na tejto stránke.