Pastorácia povolaní na Slovensku

  • Za zasvätené osoby

    Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, a by ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:79
Tento týždeň:555

Práve je tu on-line 51 návštevníkov a nik z nášho tímu.Redemptoristi? ...prečo nie?

Účastníci DO s otcom MarošomNa prelome februára a marca mali mladí muži otvorené dvere do stropkovského kláštora otcov redemptoristov. O tom, čo zažili, píše Peter:

Počas tejto duchovnej obnovy som zažíval požehnaný čas a uvedomoval som si slobodu Božieho dieťaťa, ktorú mi daroval nesmrteľný Boh. Počas piatka, aj keď som bol trochu unavený, ma zaujal večerný film, myslím, že s názvom CESTA. Rozprával o tom, ako otec putoval za svojím cieľom a robil to z lásky k svojmu synovi. Vtedy som si uvedomil, že aj ja sa musím vydať na cestu svätosti vo svojom povolaní a nevyberať si tú najľahšiu. V sobotu ma okrem iného povzbudilo aj evanjelium o slepcovi, s akou vierou a odvahou zvolal pred všetkými ľuďmi: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A Ježiš, ktorý je mocný Boh, mu dal to, čo potreboval. Poobede som využil voľný čas na výlet von a trochu som poukazoval chlapcom mesto Stropkov, keďže to tu dobre poznám. Chlapcom sa mesto celkom páčilo. Voľný čas som využil aj na krátke štúdium o sv. Alfonzovi, zakladateľovi redemptoristov. Večer sme sa rozprávali o osobnostiach svätcov, ktorí boli redemptoristami. Ja som predstavil sv. Alfonza, svoj vzor. Aj ostatní chlapci sa pridali. Každý z nás vyzdvihol u svätca, ktorého predstavil, niečo výnimočné.

Otcovia redemptoristi nás povzbudzovali, aby sme sa nebáli dať pred Bohom najavo svoje emócie, aby sme nemlčali, ale pýtali sa, aby sme všade, kde sa len dá, hľadali vysvetlenie na všetko, čomu možno nerozumieme. Aby sme boli aktívni v otázkach viery a života.

Deň sme zakončili adoráciou pred eucharistickým Kristom, najprv spoločne a potom individuálne, čo bolo obohacujúce, lebo chvíle strávené so živým Bohom, ktorý nám ide v ústrety a volá každého po mene, sú už tu na zemi nebom. V nedeľu sme si tak trochu zhrnuli našu duchovnú obnovu a každý sa vyjadril, aký význam pre neho mala. Ohlasy boli iba pozitívne. Všetci sme si priali, aby sme mohli ešte zostať. Duchovnú obnovu sme zakončili svätou liturgiou v Chráme sv. Cyrila a Metoda a slávnostným obedom. Som vďačný otcom redemptoristom za ich usilovnú prácu a ochotu pomôcť v každom smere.

Peter

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ