Pastorácia povolaní na Slovensku

  • Za zasvätené osoby

    Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, a by ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:132
Tento týždeň:132

Práve je tu on-line 30 návštevníkov a nik z nášho tímu.Košický tím na animátorskej škole v Španej doline

Diecézne centrum mládeže MAJÁK v Španej Doline privítalo počas víkendu 13.-14. apríla 2013 košický tím pre pastoráciu povolaní v zložení br. Jozef OSA, sr. Avila OP, sr. Joachima SSNPM, sr. Simeona CJ, sr. Natanaela OSF a sr. Renáta SSS, ktorí si pripravili program pre účastníkov animátorskej školy.

 

Program začali prednáškou o povolaní, pokračovali v hľadaní základných znakov duchovného povolania formou videoprojekcie. Popoludňajší program pokračoval prácou v malých skupinkách s biblickým textom a praktickou kreatívnou dynamikou. V závere dňa sme sa spoločne - účastníci animátorskej školy, animátori i pastoračný tím – modlili a ďakovali pri adorácii. Celý program bol obohatený aj svedectvami členov pastoračného tímu o svojej ceste k duchovnému povolaniu.

Ako vnímali našu prítomnosť mladí z animátorskej školy?

Martin: „Vaše svedectvá vo mne zanechali riadne povzbudenie. Napriek tomu, že každé svedectvo bolo úplne odlišné a spomínalo iné úskalia, vždy to skončilo v rovnakom cieli - v Bohu. Je to obrovská nádej vedieť, že čokoľvek človek spraví, vždy je tu Pán, ktorý ho príjme a počká. Ďakujem za čas strávený s vami. Nech vás Pán žehná vo vašom povolaní.“

sr. Natanaela OSF