Duchovná obnova v Humennom

Dňa 16.júla 2012, sa v rehoľnom dome Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie  v Humennom, konala duchovná obnova pre dievčatá. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou: Boh je Láska, milujme Ho! Tento deň sa niesol v radostnom duchu.

Od rána sa dievčatá sa aktívne zapájali do rôznych aktivít. S veľkou chuťou sa ponárali do Božieho Slova a nachádzali v ňom nové pravdy o Božej láske. Celý deň nám Pán preukazoval svoju lásku cez toto nádherné spoločenstvo. Veľká vďaka patrí aj o. Marošovi Dupnákovi CSsR, ktorý duchovne sprevádzal túto obnovu. S radostným srdcom sa venoval týmto dievčatám a snažil sa im prakticky ukázať, ako vyzerá svätec v dnešnej dobe. Obohacujúcim prínosom bolo aj spoločné, úprimné zdieľanie sa. Pre väčšinu z nich žiť sväto, znamená žiť každodenný život v radosti a v pokore. Vyvrcholením dňa bola sv. liturgia - prijatie najväčšej lásky. Po nej sme ako správni kresťania mali AGAPÉ - formou spoločnej opekačky. Ďakujem Pánovi, za tento nádherný deň, za každý dôkaz jeho mocnej lásky.

Sr. Simeona, SNPM