Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Voláš ma

  Voláš ma.
  Vôbec nechápem, prečo to robíš,
  ale - chceš ma.
  Nepoznám tvoje zámery, ani tvoje cesty,
  ale ty poznáš moju cestu.
  Chceš ma.
  Ďakujem ti, Pane.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:5
Tento týždeň:215

Práve je tu on-line 37 návštevníkov a nik z nášho tímu.Obnova o čistote

Dňa 9. a 10. decembra 2011 bola v Trnave duchovná obnova na tému čistota. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave alebo priebehu.

Moja vďaka patrí aj tým, ktorí sa osobne nezúčastnili, ale pomohli na diaľku: ďakujem S. M. Faustíne Zaťkovej, FDC za spropagovanie na našej webovej stránke a sestre Celine Pčolinskej za zverejnenie oznamu na  stránke Pastorácia povolaní na Slovensku. Som veľmi vďačná všetkým 15 dievčatám, ktoré prišli a prispeli veľkou mierou k atmosfére vzájomného prijatia a úprimného zdieľania.
Duchovnú obnovu sprevádzal vysluhovaním sviatostí a múdrosťou slova p. Ján Otruba, OFMCap. Obnovu sme začali sv. omšou v bazilike P. Márie Trnavskej a jej sme aj zverili čistotu svojho srdca a všetkých našich drahých. Potom nasledovala prednáška o hodnote ženy a čistoty. Každá z nás si uvedomila, akým vzácnym darom pre tento svet nás Boh urobil a ako je nesmierne dôležité pestovať a chrániť svoju čistotu. Vyvrcholením večera bola spoločná a potom aj individuálna adorácia až do rána. V sobotu sme mali spoločné ranné chvály, prednášku, sviatosť zmierenia, sv. omšu, lectio divina a zdieľanie. Napriek niekoľkým „trapasom“, ktoré boli s touto obnovou spojené už od začiatku jej organizovania, rozchádzali sme sa naplnené Božou láskou a úprimnou radosťou :-) . Verím, že účinky Božích milostí z tejto obnovy budú ešte dlho živé v našich srdciach. Bohu vrúcna vďaka!

Sr. M. Veronika, FDC