TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Prichádzam a budem bývať uprostred teba

Uverejnené: 7. december 2019

Sestry marianky

pozývajú ženy na duchovnú obnovu

7. decembra 2019

v Trnave.

Prihlasovanie...