TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Vychádza svetlo spravodlivému...

Uverejnené: 12. december 2019

Sestry františkánky

pozývajú dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov na adventnú víkendovku

12. - 15. decembra 2019

v Bratislave.