TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky

Uverejnené: 30. november 2019

Sestry premonštrátky

pozývajú stredoškoláčky a vysokoškoláčky na duchovnú obnovu

30. novembra - 1. decembra 2019

v Trnave.