TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Zostúpi na teba Duch Svätý

Uverejnené: 7. december 2018

Sestry vincentky

pozývajú mladých od 15 rokov na duchovnú obnovu

7. - 9. decembra 2018

v Košiciach.