TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Kto mňa nasleduje...

Uverejnené: 9. november 2018

Menší bratia františkáni

pozývajú mladých mužov, ktorí v rozhodovaní prežívajú (strastiplné) nejasnosti, na víkend rozlišovania povolania 

9. - 11. novembra 2018

v Trstenej.

Viac info...