Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:76
Tento týždeň:300

Práve je tu on-line 14 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Víkend rozpoznávania povolania

  Bratia františkáni

  pozývajú chlapcov a mladých mužov na stretnutie

  16. - 18. februára 2018

  v Prešove.

  Viac info...

 • Vytiahnutí z Nílu ...

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva hľadajúcich mladých na duchovné cvičenia

  15. - 18. februára 2018

  v Beckove.

  Viac info...

 • Kurz Samuel

  Rehoľníci Spišskej diecézy pozývajú mladých od 17 do 35 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie.

  Prihlasovanie do

  10. februára 2018.

  Viac info...

 • Rád klarisiek OSC

  latinsky Ordo Sanctae Clarae

  ľudovo klarisky, chudobné sestry sv. Kláry

  Sv. Klára Favarone sa pod vplyvom sv. Františka z Assisi rozhodla pre život nasledovania Krista v chudobe. V r. 1212 začala žiť s tými, čo sa k nej pridali, pri kostolíku San Damiano. Sv. František im napísal prvý "spôsob života", neskôr napísala Klára vlastnú regulu.

  Charizmu chudobných sestier vyjadrila sv. Klára vetou: "Ježiš Kristus sa nám stal cestou." Pohyb je základnou melódiou ich života. Putujú ako cudzinky na tomto svete do krajiny žijúcich, od dobrého k lepšiemu, od letmého pohľadu ku kontemplácii - zjednoteniu sa s Ježišom. Kráčať ľahkým krokom im pomáha zvlášť zdôrazňovaný sľub chudoby.

  Každodenný spôsob života v modlitbe, tichu, práci a spoločenstve je štrukturovaný tak, aby činnosti neuhášali ducha kontemplácie. Žijú utiahnuto, no s tvárou obrátenou smerom ku svetu, k mestu, ku konkrétnym ľuďom.

  V celom svete je dnes asi 750 kláštorov a

  ...