Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:38
Tento týždeň:200

Práve je tu on-line 15 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Povolanie k viere

  Sestry premonštrátky

  pozývajú stredoškoláčky a vysokoškoláčky na duchovnú obnovu

  25. - 26. novembra 2017

  vo Trnave.

  Viac info...

 • Sv. Pavol - poslaný ohlasovať

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  24. - 26. novembra 2017

  v Bratislave - Petržalke.

 • Staň sa tvorcom civilizácie Lásky

  Menší bratia františkáni

  pozývajú chlapcov a mužov na víkend hľadania a nachádzania

  17. - 19. novembra 2017

  v Trnave.

  Viac info...

 • Duchovné cvičenia u OSsR

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá hľadajúce životnú cestu na duchovné cvičenia

  17. - 19. novembra 2017

  vo Vranove nad Topľou.

  Viac info...

 • Judita - žena odvahy

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  17. - 19. novembra 2017

  vo Vrícku.

 • Duchovná obnova s pallotínmi

  Bratia pallotíni

  pozývajú chlapcov a mužov, ktorí uvažujú o kňazskom a bratskom povolaní, na duchovnú obnovu

  10. - 12. novembra 2017

  v Spišskej Novej Vsi.

  Viac info...

   

 • DO v duchu sv. Františka

  Milosrdné sestry III. rádu sv. Františka

  pozývajú dievčatá od 18 do 37 rokov na duchovnú obnovu

  10. - 12. novembra 2017

  v Brne.

  Viac info...

 • Duchovná obnova u DKL

  Sestry vincentky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  27. - 29. októbra 2017

  v Nitre.

 • Hledejte a naleznete!

  Sestry klarisky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy, ktoré hľadajú svoje povolanie, na víkendový pobyt v kláštore

  v Brne - Soběšiciach

  20. - 22. októbra 2017.

 • Konferencia Pastorácie povolaní

  19. – 22. októbra 2017

  v Modre

  o  pláne Boha s emóciami povolaného človeka...

 • Kurz Samuel

  pre  mladých od 17 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Prihlasovanie do

  31. augusta 2017.

  Viac info...

 • Hľa, služobnica Pána...

   Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

  pozývajú dievčatá vo veku 17 - 35 rokov, ktoré hľadajú svoje životné povolanie, na stretnutie

  31. augusta - 3. septembra 2017
  v Nitre.

  Viac info...

 • Dopraj čas svojmu srdcu!

  Školské sestry de Notre Dame

  pozývajú dievčatá rôznych vekových kategórii na duchovno-tvorivý pobyt a duchovné cvičenia

  11. - 15. júla 2017 v Piešťanoch,

  17. - 21. júla 2017Beckove,

  11. - 18. augusta 2017 v Novom Meste nad Váhom.

 • Milovať Ježiša s Máriou

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá od 17 do 30 rokov na duchovné cvičenia

  9. - 13. augusta 2017

  v Kežmarku.

  Viac info...

 • Čo hľadáte?

  Bratia jezuiti
  a anglické panny
  pozývajú mladých vo veku 18 - 35 rokov na tábor

  22. júla - 29. júla 2017
  na Trlenskej chate
  pri Ružomberku.

  Viac info...

 • Bol som hladný!

  Sestry františkánky

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  17. - 21. júla 2017

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Buď radostná, vždy plná lásky, viery a nádeje

  Sestry uršulínky

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  13. - 16. júla 2017

  v Košiciach.

 • Rád klarisiek OSC

  latinsky Ordo Sanctae Clarae

  ľudovo klarisky, chudobné sestry sv. Kláry

  Sv. Klára Favarone sa pod vplyvom sv. Františka z Assisi rozhodla pre život nasledovania Krista v chudobe. V r. 1212 začala žiť s tými, čo sa k nej pridali, pri kostolíku San Damiano. Sv. František im napísal prvý "spôsob života", neskôr napísala Klára vlastnú regulu.

  Charizmu chudobných sestier vyjadrila sv. Klára vetou: "Ježiš Kristus sa nám stal cestou." Pohyb je základnou melódiou ich života. Putujú ako cudzinky na tomto svete do krajiny žijúcich, od dobrého k lepšiemu, od letmého pohľadu ku kontemplácii - zjednoteniu sa s Ježišom. Kráčať ľahkým krokom im pomáha zvlášť zdôrazňovaný sľub chudoby.

  Každodenný spôsob života v modlitbe, tichu, práci a spoločenstve je štrukturovaný tak, aby činnosti neuhášali ducha kontemplácie. Žijú utiahnuto, no s tvárou obrátenou smerom ku svetu, k mestu, ku konkrétnym ľuďom.

  V celom svete je dnes asi 750 kláštorov a

  ...