Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:17
Tento týždeň:179

Práve je tu on-line 31 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Duchovná obnova u SDR

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  22. - 24. júna 2018

  vo Vrícku.

 • Ak chceš chodiť po vode...

  Menší bratia františkáni

  pozývajú chlapcov a mužov, ktorí sa rozhodujú pre svoje celoživotné nasmerovanie, na víkend sprevádzania

  8. - 10. júna 2018

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Povolaní a poslaní

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 35 rokov na duchovné obnovy

  od septembra 2017 do mája 2018

  v Bratislave - Petržalke.

  Viac info...

 • Poslaný Otcom

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  25. - 27. mája 2018

  v Bratislave - Petržalke.

 • Vincent weekend

  Sestry vincentky

  pozývajú mladých na vincentský víkend

  18.  - 20. mája 2018

  v Nitre.

 • Božie sny o Tebe

  Sestry vincentky

  pozývajú mladých, ktorí hľadajú svoju cestu životom, na víkendové stretnutie naplnené modlitbou, stíšením a službou chudobným

  20.  - 22. apríla 2018

  v Košiciach.

 • Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2018

  V týždni od 16. do 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

  Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety  na modlitby na  každý  deň tohto týždňa, formou zborníka a plagátov:

  zborník pre farské spoločenstvá

  plagát

  druhý plagát

 • Milosrdenstvo

  Sestry boromejky

  pozývajú dievčatá od 18 do 35 rokov na veľkonočnú duchovnú obnovu

  6. - 8. apríla 2018

  v Nitre na Kalvárii.

 • Konferencia Pastorácie povolaní 2018

  Subkomisia pastorácie povolaní pri KBS pozýva koordinátorov pastorácie povolaní, sprevádzajúcich v rozlišovaní povolaní, sprevádzajúcich vo formácii v rehoľných spoločenstvách, seminároch a v pastorácii mládeže na celoslovenskú formačno-pracovnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 6. - 8. apríla 2018 v priestoroch Rehoľno-formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch – Spišskej Novej Vsi.

 • Preži Trojdnie ako kapucín

  Bratia kapucíni

  pozývajú mužov vo veku od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  29. marca - 1. apríla 2018

  v Žiline.

  Viac info...

 • Veľká noc v tichu

  Sestry Panny Márie Útechy

  pozývajú sláviť veľkonočné trojdnie

  29. marca - 1. apríla 2018

  v Nitre.

 • Dôvera nechať sa objať

  Sestry marianky

  pozývajú dievčatá od 14 rokov na duchovnú obnovu

  17. marca 2018

  v Trnave.

 • Tvoja viera Ťa zachránila

  Sestry spasiteľky

  pozývajú dievčatá do 35 rokov na pôstnu duchovnú obnovu

  16. - 18. marca 2018

  v Banskej Bystrici.

 • Duchovná obnova u DKL

  Sestry vincentky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na pôstnu duchovnú obnovu

  9.  - 11. marca

  v Nitre.

 • Ako rozoznať povolanie?

  Bratia pallotíni

  pozývajú mladých mužov od 15 rokov na formačné stretnutia v ich komunitách

  17. februára - 9. marca 2018.

  Viac info...

 • Dá(vam) všetko

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  23. - 25. februára 2018

  v Bratislave - Petržalke.

 • Cesta rozlišovania

  Sestry premonštrátky

  pozývajú stredoškoláčky a vysokoškoláčky na duchovnú obnovu

  17. - 18. februára 2018

  v Trnave.

  Viac info...

 • Víkend rozpoznávania povolania

  Bratia františkáni

  pozývajú chlapcov a mladých mužov na stretnutie

  16. - 18. februára 2018

  v Prešove.

  Viac info...

 • Vytiahnutí z Nílu ...

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva hľadajúcich mladých na duchovné cvičenia

  15. - 18. februára 2018

  v Beckove.

  Viac info...

 • Kurz Samuel

  Rehoľníci Spišskej diecézy pozývajú mladých od 17 do 35 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie.

  Prihlasovanie do

  10. februára 2018.

  Viac info...

 • Tvoj Boh kraľuje

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 35 rokov na duchovnú obnovu

  26. - 28. januára 2018

  v Bratislave - Petržalke.

 • Salonka

  Sestry vincentky

  pozývajú dievčatá od 14 rokov prežiť niekoľko dní so sestrami, spoznať ich charizmu, život a popri tom zažiť niečo nevšedné

                       2. - 5. januára 2018

                                    v Nitre.

 • Pripravme srdce Pánovi...

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov stráviť víkend v modlitbe, v tichu...

  15. - 17. decembra 2017

  v Trnave.

 • DNA proroka

  Sestry Panny Márie Útechy a bratia verbisti

  pozývajú mladých od 17 do 35 rokov na adventnú duchovnú obnovu

  15. - 17. decembra 2017

  v Nitre.

  Viac info...

 • Zaži víkend v kláštore

  Bratia dominikáni

  pozývajú mužov od 17 do 34 rokov zažiť víkend v kláštore

  vo Zvolene

  1. - 3. decembra 2017.

  Viac info...